Aanmeldformulier BC de Boerderie

Aanmelding lidmaatschap BC De Boerderie
naam
voornaam
voorletters
geboortedatum
adres
postcode
woonplaats
telefoonnummer (vast)
telefoonnummer (mobiel)
e-mailadres
geslacht
Ben en blijf je ook lid van een andere bij de NBB aangesloten club? Zo ja, welke?
Heb je al een NBB bondsnummer? Zo ja, welk?
datum aanvrage
Na ontvangst van de aanvrage krijg je een ontvangstbevestiging op het boven ingevulde e-mailadres.2016 bridgeclub de boerderie | enschede |