BC de Boerderie

Optimaal gebruik van de Bridgemates

De volgende standaardprocedure wordt aanbevolen:
  1. Per spel voert Noord de score in; het is het handigst dat hij het contract al invoert voordat het afspelen gaat beginnen. Even hardop het contract nog een keer noemen voorkomt eventuele misverstanden over de hoogte en het al dan niet gedoubleerd zijn.
  2. Nadat het contract gespeeld is wordt het eindresultaat door Noord verder ingevoerd en ter controle aan Oost aangeboden.
  3. Deze controleert de score en kan dan tevens zien wat andere paren op dat spel gespeeld hebben.
En wat gaat er dan toch nog soms fout?

Niet-gespeelde spellen

Als een spel niet gespeeld wordt — bijvoorbeeld omdat je in tijdnood bent gekomen of omdat een board onklaar geraakt is — moet het spel wél worden ingevoerd.

Je voert dan één van de paren in als spelers (welk, maakt niet uit) en als contract wordt ingevoerd: “0” (nul).
Op het scherm verschijnt dan de tekst “NG” als afkorting voor Niet-Gespeeld.

Het Niet-Spelen van een spel heeft geen gevolgen voor de score: beide paren krijgen voor dit spel de gemiddelde score van al hun andere gespeelde spellen.

Rondpas

Bij een rondpas wordt één van de paren (welk, maakt niet uit) als spelers ingevoerd en als contract: “PAS” ; hiervoor is er een aparte knop op de Bridgemate beschikbaar.

In tegenstelling tot een Niet-Gespeeld spel is er bij een rondpas gewoon sprake van een echte score, in dit geval “0” en die score kan beter of slechter zijn dan de score van andere paren die dit spel niet hebben rondgepast.

Onduidelijke meldingen?

Vaak een teken dat er aan tafel iets niet klopt: òf verkeerde paren òf verkeerde spellen aan tafel? “CONTRAZIT” duidt erop, dat NZ en OW verwisseld zijn: òfwel ze zitten inderdaad verkeerd aan tafel, òfwel Noord heeft per ongeluk wél het juiste paarnummer maar niet de juiste windrichting ingetikt.

Als Noord een tikfoutje had gemaakt wordt dat gewoon op de normale manier gecorrigeerd (op de “NEE” toets drukken en vervolgens het juiste gegeven invoeren). Als de spelers inderdaad verkeerd zitten, kun je gewoon doorgaan in die verkeerde zitting (na de melding “CONTRAZIT?” op “JA” drukken): de computer zorgt er wel voor dat de score toch correct berekend wordt. Je moet dan wél invoeren waar de paren feitelijk zitten en niet waar ze eigenlijk hadden moeten zitten.

Bij onduidelijkheid kun je gewoon de wedstrijdleider roepen. Liever een keer te vaak geroepen dan de rest van de avond verknoeid door verkeerde invoer in de Bridgemate.

Onduidelijkheden in de invoer

Als er twijfel bestaat over ingevoerde scores, of over die van andere paren op dat spel, dan kan dit (al dan niet na afloop) nog gecorrigeerd worden.

De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid om met een speciale wedstrijdsleider-plug de reeds ingevoerde scores van die ronde te bekijken en eventueel te wissen, zodat ze ter plekke opnieuw ingevoerd kunnen worden.
Spellen uit al afgesloten ronden kunnen niet meer ter plekke gecorrigeerd worden.

Haal in zo’n geval bij de bar een score-correctie-slipje en vul daarop in wat (je denkt dat) er mis is. Het is wel van belang dat alle velden op de score-correctie slip (Spel, Lijn, Paarnummers, etc.) ingevuld worden.
Ingevulde en door beide paren ondertekende score-correctie slips kunnen (op de kop) bij de computer gelegd worden.

Correct afsluiten van ronde

Het is belangrijk dat een ronde op de Bridgemate goed afgesloten wordt.
Wanneer alle spellen op correcte wijze ingevuld en gefiatteerd zijn zal dit geen problemen opleveren; na afloop van het laatste spel verschijnt dan de tekst “EINDE RONDE” op het schermpje.
Wordt het afsluiten bij het laatste spel vergeten, dan ziet de eerstvolgende Noord speler (al dan niet dankbaar) nog bijvoorbeeld nog iets van Spel 24: 8 NZ 4 Ha op het scherm staan.
Vervelender wordt het als een spel niet ingevoerd wordt. Berucht voorbeeld: als een laatste spel niet gespeeld en niet ingevoerd is.
Zodra de volgende spelers aan die tafel hun het eerste spel in willen voeren, krijgen ze een melding dat dat spel al ingevoerd staat (weliswaar in de vorige ronde, maar dat weet de Bridgemate niet).
De wedstrijdleider moet er dan aan te pas komen om te achterhalen welke paren in de vorige ronde hier een steek hebben laten vallen.

En na het laatste spel

Nadat het laatste spel ingevoerd en gecontroleerd is zal de tekst “EINDE ZITTING” op het schermpje verschijnen.
Na het bekendmaken van de uitslag kunt u een persoonlijk overzicht van de behaalde resultaten krijgen.
Alle spelers die hun e-mail adres opgegeven hebben krijgen (doorgaans dezelfde avond nog) de uitslag ook per e-mail toegestuurd.

©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap