Ranking en competitie

De rankinglijst

De rankinglijst is een lijst van alle individuele clubleden die een maat is voor de spelersterkte.
In artikel 2.6 van het WR wordt die “lijst laatste 10 zittingen” genoemd. Deze actuele lijst vindt u hier; de percentages vindt u terug in het wekelijkse indelingsoverzicht op onze website.

De lijst komt als volgt tot stand:
Van elk lid worden de daadwerkelijk behaalde resultaten (in %) in aanmerking genomen over de laatste 10 zittingen waaraan het heeft meegespeeld.
Of er met een vaste partner is gespeeld of met een ander maakt niet uit.
Evenmin maakt het uit in welke lijn er is gespeeld.

Van die resultaten wordt het gewogen gemiddelde bepaald. Dat houdt in dat het resultaat van een zitting waarin bijvoorbeeld 20 spellen zijn gespeeld (ten gevolge van een stilzittafel) 20/24 keer zo zwaar meetelt als dat van een zitting waarin 24 spellen zijn gespeeld. Dat gewogen gemiddelde noemen we de ranking.

Deze ranking wordt als basis genomen bij de indeling in speellijnen op een speelavond.
Van elk deelnemend paar wordt de paarranking vastgesteld (het gemiddelde van de ranking van beide spelers) en de verschillende lijnen worden van boven naar beneden opgevuld volgens de paarranking.

Deze ranking heeft dus niets met de competitiestand te maken.

De competitie

Aan de competitie doen een aantal vooraf vastgestelde paren mee die zich daarvoor expliciet hebben aangemeld aan het begin van het jaar. Van deze paren wordt de uitslag van elke zitting niet alleen verwerkt in de ranking, maar ook in een competitiestand.
Na elke zitting wordt daartoe van elk competitiepaar de stand opgemaakt op basis van het gewogen gemiddelde van de zittingscores tot dan toe (WR art. 2.3.). Of resultaten behaald zijn door spelen in A-, B- of C- lijn is daarbij niet van belang.
Zittingen waar niet gespeeld is in de oorspronkelijke samenstelling van het competitiepaar worden daarbij niet meegeteld. (Zulke zittingen leveren wl een zittingscore op en eventueel meesterpunten en tellen wl mee voor de ranking van beide spelers). Zittingen waarin het paar afwezig was leiden niet tot aftrekpunten of andere correcties.
In de einduitslag van de competitie worden alleen de paren vermeld die minimaal 22 zittingen als zodanig hebben gespeeld.
De competitiestand is te vinden onze clubportal van de NBB website.

De competitiestand speelt geen rol bij de indeling in A- B- of C-lijn van een zitting: dat gebeurt op basis van de ranking.

Een uitgebreide uitleg van het rankingsysteem vindt u hier.

©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap