Systeemkaart

In artikel 1.1. van ons wedstrijdreglement ( http://www.boerderie-bridge.nl/wr.htm ) hebben we afgesproken dat we bij de wedstrijden met systeemkaarten werken. Vervolgens is het al jaren zo, dat bijna niemand zich aan die regel houdt. Sommigen vinden het zelfs zwaar overdreven en laten dat ook merken.

Soms is het misschien ook wel wat overdreven: als iedereen in je lijn gewoon de biedregels volgt van Van Start tot Finish deel 1 en 2, komt het wel erg gewichtig over om elke keer systeemkaarten op tafel te leggen.
Maar, met name in de A-lijn, waar bijna niemand precies dezelfde biedafspraken heeft als de anderen, is het soms knap hinderlijk dat er geen systeemkaarten worden gebruikt. Gemopper over onduidelijkheden is dan niet van de lucht en de helft van de arbitragegevallen heeft inmiddels te maken met onduidelijkheden over biedafspraken, geen goede uitleg, antwoorden als “weet ik niet precies” etc.

Het is nu eenmaal één van de pijlers van wedstrijdbridge dat de tegenstander er recht op heeft om precies te weten wat de afspraken zijn over bieden en speelwijzen. Daar kun je alleen maar aan voldoen door een systeemkaart over te leggen en, desgevraagd, daar nog uitleg over te geven. Ook een arbiter moet in voorkomende gevallen kunnen vaststellen wat de afspraken binnen een paar zijn.

Om dit soort ergernissen te voorkomen willen we in ieder geval de A-spelers vragen om voortaan een systeemkaart mee te brengen.

Als je nog geen systeemkaart hebt, zijn er twee manieren om er een te maken:
  1. Haal een lege systeemkaart bij de wedstrijdleiding en vul die handmatig in.
  2. Haal van onze website een systeemkaart ( systeemkaart.xls ) die je zelf in Excel kunt invullen en vervolgens kunt printen. Dat ziet er natuurlijk wat netter uit. Je hebt daarvoor geen aparte “Excelvaardigheden” nodig; de ‘gebruiksaanwijzing’ staat onder een apart tabblad beschreven.
Je kunt ook diverse systeemkaarten (pdf-files) downloaden van de web-site van de NBB.

En voor verdere vragen of ondersteuning: vraag gerust aan iemand van de wedstrijdleiding.

©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap